4DFirma KPiR 2009  | light | standard | CRM
   

 

Program 4D Firma KPiR 2011 dla MacOS/Windows

Podstawowe funkcje programu:

 • Księga Przychodów i Rozchodów tworzy się "sama"
 • menu KPiR umożliwia przeglądanie i ew. korygowanie zapisów w księdze
 • KPiR umożliwie bezpośrednie "przejście" z pozycji księgi do dokumentu (zakup, faktura, sprzedaż) który utworzył tą pozycję
 • KPiR umożliwia wydruk jednej, kilku, lub wszystkich stron księgi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 16 lutego 2007 - nowa funkcja
 • umożliwia wprowadzanie uwag (do 30 znaków), które pojawią się na wydruku księgi w koumnie nr 16 - nowa funkcja
 • 4DFirma KPiR umożliwia teraz pracę na różnych danych - menu "Otwórz inne dane" - nowa funkcja
 • możliwość eksportu danych np. na potrzeby biura rachunkowego .. - nowa funkcja
 • możliwość importu danych - funkcja przydatna jeśli chcemy rozpocząć używanie programu w ciągu roku, a zależy nam na danych archiwalnych - nowa funkcja
 • rozbudowane prefernecje programu (przeniesione do menu Edit/Edycja)
 • możliwość definowania treści pism/eMaili w wezwaniami do zapłaty - nowa funkcja
 • możliwość definiowania dodatkowych tekstów reklamowo-informacyjnych, które pojawiają się na fakturze - nowa funkcja
 • obsługa poczty wychodzącej, możliwość zdefiniowania loginu, hasła oraz serwera SMTP dla poczty wysyłanej z programu - nowa funkcja
 • możliwość zdefiniowania innego nadawcy widocznego w nagłówku poczty przychodzącej do klienta niż ten, który słuzył do wysłania poczty - nowa funkcja
 • mozliwość użycia serwera SMTP z uwierzytelnianiem - nowa funkcja
 • rejestracja "pozostałych przychodów"
 • drukowanie Rejestru Sprzedaży VAT
 • użytkownicy i grupy - definowanie nowych użytkowników i przydzielanie uprawnień
wstecz
dalej
 
produkty | nasi klienci | pobieranie plików | praca
bazy danych | KPiR 2011
   


Wersja demo
4D Firma KPIR 2011

Pobierz jedno demo, zapoznasz sie z trzema wersjami - przełączając je z menu.

Zobacz instrukcję obsługi..

 

4D Firma | KPiR 2011
   


KPiR 2011 light
za darmo!!!Superpromocja - dla małych firm program za DARMO!

Możesz teraz używać programu KPiR 2011 light (samo fakturowanie) zupełnie za darmo jeśli nie wystawiasz więcej niż 50 faktur rocznie.

Bez reklam, bez ukrytych kosztów, bezterminowo.

 

 

© Copyright DAG s.c. 1993-2010;     ostatnie zmiany tej strony: 25-06-2010